EXCEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY REAL ESTATE ACQUISITION

EXCEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY REAL ESTATE ACQUISITION


working in Turkey, but will invest in scope and amount to be determined by the President and these people have not passed the age of 18 with his wife, children can win the Turkish citizenship to be exceptional. With the latest regulations made in 2018, foreigners who bought real estate (real estate such as houses and workplaces) worth at least 250,000 US Dollars (USD) and their spouses and children under 18 were given the opportunity to acquire Turkish Citizenship exceptionally. As a result of the collection of the required documents, an application will be made to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs affiliated to the Ministry of Interior. First of all, the person who wants to become a Turkish Citizen has to purchase a real estate worth 250,000 US Dollars (USD). Below, you can see the steps to be taken:
1. PURCHASE OF REAL ESTATE


Real estate worth at least $ 250,000 must be purchased. When purchasing real estate, a 3-year non-sale annotation must be included in the title deed record. If the title deed of this real estate is not annotated, there is a commitment that the real estate will not be sold within 3 years from the date of acquisition within the scope of the 20th article of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizens Law. A 3-year annotation of non-sale must be submitted by applying to the General Directorate of Land Registry and Cadastre. NOTE: Instead of the US dollar demanded as a monetary requirement, foreign currency or Turkish Lira equivalent to the same value is also sufficient for this condition to be fulfilled. This monetary Central Bank of Turkey on the date of determination in the determination of condition (CBT) effective exchange rate and / or cross-currency basis.

GAYRIMENKUL EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI
Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ve bu kişilerin eşi ile 18 yaşını geçmemiş çocukları istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler.
2018 yılında yapılan son düzenlemeler ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev ve iş yeri gibi taşınmaz) satın alan yabancılara ve bunların eş ile 18 yaşından küçük çocuklarına Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanma imkânı tanınmıştır. Gereken belgelerin toplanması neticesinde İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.
Öncelikle Türk Vatandaşı olmak isteyen kişinin 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde taşınmaz satın alması gerekmektedir. Aşağıda, yapılması gereken işlemleri aşamalar halinde görebilirsiniz:
1. GAYRİMENKULÜN SATIN ALINMASI
En az 250.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. 
NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Properties,sale,turkey,İstanbul,propertyistanbul,property,propertyinturkey,residency,istanbulrealestate,realtyinturkey,realestateturkey,investment,forsaleistanbul,realestate,realtoristanbul,investmentinistanbul,investtoistanbul,realestateinvestor,realestateagent,realestateistanbul,apartmentistanbul,villasistanbul,apartmentturkey,luxuryrealestate,investmentproperty,house,homeforsale,investment,properties,investinturkey,İstanbul,citizenship,turkishcitizenship,citizenshipbyinvestment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir