HOW TO BECOME THE OWNER OF REAL ESTATE IN TURKEY ?

 
Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır. ( https://randevu.tkgm.gov.tr/ )
Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir.
Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.
Türkiye’de Taşınmaz Alımında Başvuru Belgeleri 
Taşınmazın tapu senedi belgesi
Satın alacak yabancının pasaport ve fotokopisi (onaylı Türkçe tercümesi ile)
Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
Satan kişinin 1 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı (beyaz fonlu, biometrik)
Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman
Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi) 
Türkiye’de Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar
Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
Döner sermaye ücreti
Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli
 
Türkiye’de Taşınmaz Satın Alınırken Bilinmesi Gereken Notlar:
Taşınmazda ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların olmamasına dikkat edilmelidir.
Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır.
Taşınmazın devri tapu müdürlüklerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır.
Taşınmaz satın almak için ikamet izni gerekmemektedir.
 
Foreign persons must be done first in order to be real with land directorates preliminary application in Turkey. (https://randevu.tkgm.gov.tr/) After the preliminary application, the date for the transfer of the real estate is determined. Application documents must be ready on the specified day. Application Documents in real estate purchase in Turkey Title deed document of the immovable Passport and photocopy of the foreigner who will buy (with a certified Turkish translation) "Real Estate Fair Value Document" to be obtained from the municipality where the property is located Compulsory earthquake insurance policy for residences and workplaces 1 photograph of the seller (white background, biometric) 2 photographs of the buyer (white background, biometric) Sworn translator if the foreigner does not speak Turkish Original or certified copy of the power of attorney in case the transfer procedures are carried out by a proxy (approved Turkish translation if issued abroad) Fees and Charges in Turkey Real Estate Purchases Title deed fee (determined according to the value of the house.) Revolving fund fee Service fee to be paid to the land registry office The Need to Know to Buy Real Estate in Turkey Apprehended Notes: Care should be taken that there are no restrictions such as mortgage, foreclosure, and precautionary injunction. A pre-application should be made to the land registry offices for the transfer procedures. The transfer of the immovable is possible with the official deed and registration signed at the land registry offices. Residence permit is not required to purchase real estate.
Properties,sale,turkey,İstanbul,propertyistanbul,property,propertyinturkey,residency,istanbulrealestate,realtyinturkey,realestateturkey,investment,forsaleistanbul,realestate,realtoristanbul,investmentinistanbul,investtoistanbul,realestateinvestor,realestateagent,realestateistanbul,apartmentistanbul,villasistanbul,apartmentturkey,luxuryrealestate,investmentproperty,house,homeforsale,investment,properties,investinturkey,İstanbul,citizenship,turkishcitizenship,citizenshipbyinvestment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir