Turizm Kavramı

Turizm Kavramı

0 1142

Turizm Kavramı

Turizm kavramı üzerinde özel ve teknik pek çok tanım ortaya atılmakla birlikte günümüzde kapsamlı bir tanımın varlığından söz etmek zordur. Sorun, turizmin öznesinin insan olmasından ve sosyal, psikolojik, ekonomik, politik çok sayıda faktörü bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır (Kozak, 2000:1). Bu sebepten, farklı disiplinlerde çalışan araştırmacılar turizmi, kendi disiplinlerine özgü niteliklerini dikkate alarak tanımlamışlardır.

SIMILAR ARTICLES

0 1578

0 1349

NO COMMENTS

Leave a Reply