Turizm Sektörü Kavramı

Turizm Sektörü Kavramı

0 2439

Turizm Sektörü Kavramı

Turizm kavramının tanımlanması çalışmalarından da anlaşılacağı üzere turizm faaliyeti; hem çok yönlü hem de etkilerinin tam olarak ölçülmesini imkansız kılacak kadar “insan”a özgüdür. Turizmin sosyal bir olgu olarak derinlemesine ele alınması; bu çalışmanın sınırlılıkları içerisinde bulunduğundan; konunun ekonomik boyutuna daha yakından bakmakta fayda vardır.

SIMILAR ARTICLES

0 192

0 344

NO COMMENTS

Leave a Reply