اپارتمانهای باباجان پریمیوم منزل مجزا در شهربی نذیر استانبول ایجاد گردیده است قیمت 145 000 $

    اپارتمانهای باباجان پریمیوم منزل مجزا در شهربی نذیر استانبول ایجاد گردیده است  قیمت 145 000 $
  صرف لحظات صلع امیزوطراوت باخانواده خود فقط یکی از زیبایهای باباجان به شماارایه میکند  برای باما تماس شوید       ۵۵۴۵۸۷۶۱۶۱+۹۰  

فخمة ,رقي ,اسعار ,منافسة ,املاک ,خریدفروش خانه,املاک ,استانبول ,

خریدآنلاین

,املاک_لوکس

,املاک_تهران ,املاکاستانبول

,املاکتهران

,املاکترکیه ,املاکاندیشه

,املاکاستانبول۲۰۲۰

,املاک_آستانه

,املاکاستانبول

,املاک خرید

,فروشخانه

,رهنمای

,املاکاستانبول

,املاک

,فروشخانه

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir