تابعیت ترکیه را با خرید ملک درباباجان پریمیوم تجربه کنید ۱+۱ برای فروش در باباجان پریمیوم 52.000$ قیمت

  تابعیت ترکیه را با خرید ملک درباباجان پریمیوم تجربه کنید ۱+۱ برای فروش در باباجان پریمیوم 52.000$ قیمت  
اپارتمان باباجان پریمیوم بابالکونی و مناظرهای زیبا و سایر امکانات برای باما تماس شوید    ۵۵۴۵۸۷۶۱۶۱+۹۰  

فخمة ,رقي ,اسعار ,منافسة ,املاک ,خریدفروش خانه,املاک ,استانبول ,

خریدآنلاین

,املاک_لوکس

,املاک_تهران ,املاکاستانبول

,املاکتهران

,املاکترکیه ,املاکاندیشه

,املاکاستانبول۲۰۲۰

,املاک_آستانه

,املاکاستانبول

,املاک خرید

,فروشخانه

,رهنمای

,املاکاستانبول

,املاک

,فروشخانه

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir