COLLECTION OF APPLICATION DOCUMENTS FOR TURKISH CITIZENSHIP

Other required documents are provided. The required documents are provided by the lawyer if the power of attorney is given, or by the foreign person if not given. If there are documents that cannot be obtained with a lawyer, the person must provide them himself. The documents to be obtained in order to acquire Turkish Citizenship by real estate acquisition are listed as follows: Application form 2 photographs (white background and biometric) Passport (and its notarized Turkish translation) Document showing the applicant's identity information (such as birth certificate, birth certificate) Health report If the applicant has relatives of 1st or 2nd Degree Turkish Citizens, the identity register copy of these persons Document showing the marital status of the applicant If the applicant is married, a marriage certificate, a copy of the birth certificate specifying spouse and children If the applicant is divorced, the document proving this situation, if the widow, the death certificate of the spouse. If the child under the custody of the applicant is also required to acquire Turkish Citizenship, a document showing the consent of the other parent issued by a notary public at home, or by the foreign representative or the competent authorities of the country and a duly approved Turkish translation. If only the year of birth of the applicant is known and the month and day are not known, a document taken from his / her country to add these dates. Receipt showing that the service fee has been paid to the Treasury Office

Gereken diğer belgeler temin edilir. Gerekli belgeler avukata vekâlet verilmesi halinde avukat aracılığıyla, verilmemesi halinde yabancı kişi tarafından temin edilir. Avukat ile temin edilemeyecek belgelerin olması halinde kişi kendi temin etmelidir. Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. Başvuru formu
 2. 2 adet fotoğraf (beyaz fonlu ve biometrik)
 3. Pasaport (ve noter onaylı Türkçe tercümesi) 
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Sağlık raporu
 6. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 7. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 10. Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
 11. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
 12. Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

Properties,sale,turkey,İstanbul,propertyistanbul,property,propertyinturkey,residency,istanbulrealestate,realtyinturkey,realestateturkey,investment,forsaleistanbul,realestate,realtoristanbul,investmentinistanbul,investtoistanbul,realestateinvestor,realestateagent,realestateistanbul,apartmentistanbul,villasistanbul,apartmentturkey,luxuryrealestate,investmentproperty,house,homeforsale,investment,properties,investinturkey,İstanbul,citizenship,turkishcitizenship,citizenshipbyinvestment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir