DEVREMÜLK

DEVREMÜLK

DEVREMÜLK ÜN FAYDALARI

 

Devremülk nasıl alınır? sorusuna, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir bağımsız bölümden, yılın belli dönemlerinde ve müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanmak üzere alınır cevabını verebiliriz. Devremülk irtifak hakkını içeren bir gayrimenkul mülkiyeti olarak karşımıza çıkıyor.

 

Devremülk üyesi, devremülk tesislerinden tapulu bir devremülk satın almak sureti ile İşletme Yönetimi’nin üyelere sunduğu her türlü hak ve hizmetten yararlanan kişilere deniyor. Devremülk üyesi, kat mülkiyeti sistemi ile yapılandırılmış, belirli devrelere bölünmüş bir dairenin,  yılın 52 haftasından en az 2 haftalık bir dönemine sahip oluyor. Devremülk üyeliği, devremülk tapusu ile devlet güvencesi altına alınıyor.

 

Devremülkler de diğer gayrimenkuller gibi süresiz tapulu oluyor. Bu mülkiyet hakkı üyenin sahip olduğu devremülk dairesinin ilgili tarih aralığında kullanılmasını kapsıyor. Devremülk üyesinin tesisin diğer bölümleri üzerinde yasal bir hakkı bulunmuyor. Sadece İşletme Yönetimi’nin uygun gördüğü aktiviteleri ücretsiz veya indirimli kullanma hakkına sahip oluyor. Her bir devremülk, her yıl için 14 gece, 15 gün kullanılıyor ve süresiz tapulu oluyor.

 

Devremülk nasıl alınır? sorusunun yanıtından sonra gelelim bu devremülkleri alan kişilerin burayı istediği gibi kullanıp kullanamayacağına:

Devremülkler, miras yoluyla gelecek kuşaklara devredilebiliyor. Devremülk üyeleri; sahibi oldukları devremülklerini başka kişilere kullandırabilir, kiraya verebilir, satabilir, ticari faaliyetlerinde ipotek olarak gösterebilirler. Ancak hizmet kalitesinin korunabilmesi amacı ile bu tür işlemlerin İşletme Yönetimi ile birlikte yapılması gerekiyor.

 

Devremülk Neden alınır ?

 

Günümüzde değişen ve gelişen hayat şartlarında tatil için ayıracağımız süre belli olduğundan, bir yıl boyunca gerek yoğun iş temposundan, gerekse yaşanılan stresli şehir ortamından kaçmak ve dinlenmek için iple çekilen bir tatilden de doğal olarak beklentiler fazla oluyor. Tatilde yaşanacak olan küçük bir aksilik bile, bir yıl boyunca hayali kurulan tatil keyfini bozmaya yetebiliyor. Tatilini riske atmak istemeyenler için güvenilir hizmet kalitesiyle, ailece tatil yapılabilen devremülkler ailelerin tercihi oluyor. Ayrıca bu sistemle tatil planı yapamayanlar rahat ediyor.

Devremülk nedir

Devremülk kavramı, kişinin kendisi tarafından belirlenen tarihlerde yılın 15 günlük veya daha uzun bir diliminde satın alınan mülkü ifade ediyor. Diğer bir deyişle devremülkü satın alarak, ömür boyu seçilen tarihler arasında ücret ödemeden tatil yapma imkanına erişmiş oluyorsunuz. Ayrıca devremülkünüzü istediğiniz zaman satma hakkının yanı sıra gelmediğiniz zamanlarda kullanma hakkınızı kiraya verebiliyorsunuz.

 

Devremülk süresi

Devremülkler tapulu olduğu için satma, devretme, kiraya verme veya miras bırakma hakkını da beraberinde getiriyor. Bir devremülk e yılın 7, 10 veya 15 günlük dilimlerinde sahip olabiliyorsunuz.

 

Devremülk alırken nelere dikkat edilmeli?

Nasıl ki bir gayrimenkul satın alırken dikkat edilecek hususlar varsa, devremülk alırken de dikkat edilmesi noktalar bulunuyor. Devremülk alırken nelere dikkat edilmeli? Sorusunun yanıtları ise şöyle;

 

* Aksi resmi senetle kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenebilir,

 

*Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir,

 

*Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmeli,

 

*Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçebilir,

 

*Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir,

 

*Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmamalı,

 

*Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir,

 

*Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir,

 

*Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak  yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına sahiptir,

 

*Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir,

 

*Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur,

 

*Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, giderilmesini isteyemezler,

 

*Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır,

 

*Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır,

 

*Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde çözümlenir.

Son yıllarda sıkça duyar olduğumuz ve özellikle kaplıcanın sunduğu şifa ile birlikte sunulan tatil konseptleri devremülk projelerle daha da gündeme gelmekte ve önem kazanmaktadır.

 

Fakat burada devremülk nedir? Bunu iyi analiz etmek gerekmektedir. Çünkü devremülk ile devretatil sıkça birbirine karıştırılan iki kavramdır ve tüketici tarafından da sürekli birbirine karıştırılmakta hatta bazen tesis satış temsilcileri tarafından da yanlış bilgilendirilmektedir.

Devremülk; Kişinin kendi belirlediği dönemlerde, 3227 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile TC Tapusu ile sahip olabileceği, sağlık, yatırım ve tatil amaçlı edindiği mülktür.

 

Burada dikkatimizi çeken husus devremülkün kanunlarla çerçevesinin çizilmiş olmasıdır. 3227 sayılı Kat Mülkyeti Kanununun 8. Bölümü tamamen devremülk hakkına ayrılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu 8. Bölüm madde 59 aynen şöyle demektedir.

 

Madde 59: Devremülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamaışsa devremülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

 

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere 5 günlük, 7 günlük ya da 10 günlük devremülk olmaz. Bir tüketiciye kanunda belirtilen devremülk tapusu verilebilmesi ve zaman sınırlaması olmadan (20 yıllık, 30 yıllık kullanım vs gibi) nesiller boyu miras bırakılabilecek bir devremülke sahip olmak istediğimizde bu tesisin devremülk satışlarının en az 15 gün olması gerekmektedir. Eğer ki; tüketiciye 15 günlük devremülk yetmiyorsa bu süre 20 güne çıkartılamaz, yükselişleri de 15 gün ve katları şeklinde olmalıdır. Yani 15-30-45-60 şeklinde devremülk alınmalı ve tapuları da buna göre belirlenmelidir.

 

Alacağınız mülk bir devremülk ise; tıpkı evinizin, işyerinizin tapusunda sahip olduğunuz yasal haklara sahip olursunuz. Yani satabilir, kiraya verebilir, miras bırakabilir, hediye edebilir, bankadan kredi çekerken miras olarak bırakabilir ve kullanabilirsiniz.

 

Bir diğer önemli husus ise; kişinin kendi belirlediği dönemi her sene kullanmasıdır. Yani sahip olacağınız 15 günün başlangıç ve bitiş tarihin kendiniz belirlemelisiniz. Alacağınız mülk devremülk ise her sene aynı tarih size tahsis edilmiş demektir. Tesis yönetimi ya da sahibi herhangi bir şekilde bu tarih aralığını değiştiremez. Her sene farklı tarihlerde yerinizi kullanamazsınız. Bu değişiklik siz istemeden yapılmaz. Ancak siz isterseniz kendi döneminizin haricinde tatilinizi yaparsınız. Yani devremülkte kontrol sizdedir.

Tatil, sağlık, dinlenme, kaplıca v.s gibi maksatlarla hazırlanmış olan müstakil bir dairenin bağımsız bölümünün mülkiyetine belli bir tarih aralığında tapu senedi ile sahip olmaktır. Kısa süreli tatil için yazlık almak ekonomik degildir.Yüksek konut fiyatlarıyla başa çıkmakta çok zordur.Orta gelir grubu için bu nerdeyse imkansızdır. Bu nedenle çok az bir bedelle uygun fiyatlı devremülk edinmek en kolayıdır.Bir devremülkün tek maliyeti yıllık olarak ödenen aidatlardır. Daha fazla ödeyerek yazlık sahibi olmak veya tatilini otelde yaparak bir süreliğine para ödemek yerine devremülkün tercih edilmesi daha ekonomiktir.


Dönem Nedir?

Dönem aslında mevsimleri ifade etmektedir, deniz tatili yapılan tesislerde ayrı, kış – kayak tatili yapılan tesislerde ayrı, kaplıca turizmine açık tesislerde ayrı kullanım mevsimleri olduğundan bu kullanım periyotları DÖNEM ( DEVRE ) adı altında sınıflandırılmaktadır.

 

Devre Tarihi Nedir?

Devre mülk’ün yılın hangi haftalarında kullanılabileceğinizi sizin tarafından devre tablosuna göre belirlenen tarihtir.

 

 

Devremülk Sisteminin Avantajları

Ülke ekonomisi açısından: Kaliteli turistik tesisler ve konaklama ünitelerinin inşası, ikincil konutlarla birlikte gelen kaynak israfına son verilmesi, tatil yörelerinde düzenli ve çevre dostu yapılaşma, daha geniş sezonlar, kaliteli ve harcama gücü yüksek turist girişi, yurt dışı tanıtım, kamu gelirlerinde ve istihdamda artış, devre mülk sektörünün ülke ekonomisine getireceği faydalardan sadece bir kaçıdır.

Tüketici açısından: Garantili ve sabit fiyatlarla yarinin tatillerine bu günden sahip olmak, kalite olarak klasik otel odasının çok üzerinde bir ünitede tatil geçirme, değişim sistemlerinin sunduğu çeşit ve esneklik sayesinde farklı yer ve zamanlarda değişik türde tatil yapma imkanı, sistemin tüketiciye sağladığı yararlardır.

Yatırım ve isletmeci açısından: Yatırım aşamasında yapılacak satışlardan pres-finansman sağlama olanağı, doluluk endişesini asma, belli standartları baz alan değişim sistemlerine katılmanın verdiği prestij ve bu kanal ile dünyanın bir çok ülkesinde sağlanan tanıtım, yatırımcı ve isletmeciler için önde gelen faydalar olarak sıralanabilir.

Çalışmak ve Dinlenmek

Çalışmak, hayatta en çok telkin edilen fiillerden biridir. Din, dil, ırk, mezhep ya da cinsiyet ayrımı yapmadan dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde çalışmak en kutsal eylemdir. Çalışmayı ders çalışmak ya da para kazanmak için çalışmakla sınırlandırmamak gerekir. Bir konuyu öğrenmek için ya da herhangi bir şeyi başarmak için de çalışır insan. Netice olarak çalışmak insanın hayatının merkezindeki bir eylemdir. Ancak, bazen saatlerce hatta günlerce aylarca çalıştıktan sonra insanın dinlenmeye ihtiyacı olur. İşte böyle zamanlarda genellikle kısa süreli tatiller tercih edilir.

Hayata Reset Atma: “Tatiller”

Gündelik hayatın yoruculuğu, özellikle şehirlerde yaşıyorsanız bazen çekilmez hale gelir. Bu durumlarda insan tatil yapma ihtiyacı duyar. Tatiller için genellikle kıyı bölgelerindeki oteller ve yazlıklar tercih edilir. Ancak özellikle son yıllarda tatillerin geçirilebileceği cazip mekanlara yönelmeler olmuştur. Bu mekanlar devremülklerdir.

Devremülk Nedir?

Devremülk; tatil, sağlık, kaplıca, ılıca, dinlenme vs. gibi amaçlarla hazırlanmış olan müstakil bir dairenin münferid (bağımsız) bir bölümüne belli tarihler için sahip olmaktır. Mülkiyet mevzubahis olduğundan ötürü, her bir dönem (örneğin 15 Ağustos-30 Ağustos arası) için tapu mevcuttur ve siz o tapunun size verdiği yetkiye dayanarak o devremülkü istediğiniz gibi kiraya verebilirsiniz, satabilirsiniz ya da miras gibi çeşitli tasarruflarda bulunursunuz. Devremülkün idaresi, temizliği, bakım onarımı gibi giderleri devremülk sahiplerinin vereceği aidatlar ile sağlanmaktadır. Bu aidatlar yıldan yıla değişir.

Neden Devremülk Alayım Ki?

Bu soru çok sorulur. Aslında haklı da bir sorudur, zira insanlar yeni olan bir furyaya her zaman temkinli yaklaşırlar. Öncelikle, kısa süreli tatiller için yazlık almak iktisadi bir yaklaşım değildir. Hem yazlık aldığınız zaman her yıl bakımı, tamiri vs. tatilinizi cehenneme çevirebilir. Devremülklerde temizlik siz gelmeden önce yapılır. Yazlığınız sizin kullanmadığınız zamanlarda atıl kalır, ancak devremülk alırsanız sahip olduğunuz dönemi kullanmadığınız zaman kiralayabilirsiniz ve kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca devrenizin değeri yıldan yıla artacağı için satacağınız zaman kâr sağlama imkanı bulursunuz. En önemlisi de kaplıca,sosyal tesisler gibi olanaklara ulaşırsınız.

1) Devre Mülk Hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı, veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı, veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere tesis edilen bir irtifak hakkıdır. (Madde: 57) Bu tariften de anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı ancak müşterek mülkiyete konu olmuş mesken nitelikli taşınmaz mallar üzerine irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulabilir. 2) Devre Mülk Hakkının Tesisi ve şartları: a) Tesisi: Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı, veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususları kapsayan ve bütün hak sahiplerince imzalanmış devre mülk sözleşmesinin ibraz edilmesi ve istemde bulunulması üzerine, tapu sicil müdürlüklerince düzenlenecek resmi senetle tesis edilir. (Madde: 61) b) şartlar: 1) Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli müstakil bir yapı (bir villa, tek daireli bir ev v.s.) veya Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca; kat irtifakı tesis edilmiş veya mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine tesis edilebilir. Mesken olarak müstakil kullanılmaya elverişli yapı birden çok mesken nitelikli bağımsız bölümü ihtiva ediyor, veya aynı parsel içinde birden fazla mesken nitelikli bağımsız bölüm mevcutsa; bu meskenlerde devre mülk hakkı tesis edilebilmesi için, yapının mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi veya kat irtifakı tesisi zorunludur. 2) Devre mülk hakkının tesis edilebilmesi için, bu hakkın bağlı olduğu mülkiyet payının ve devre sayıları ile süreleri aksi kararlaştırılmamış ise, eşit şekilde belirlenerek sözleşmede gösterilmesi gerekir. Mülkiyet payıyla, devrelerin sayı ve süreleri farklı olarak hakkın tesisinin talep edilmesi halinde, bu durumun sözleşmede kararlaştırılmış olması zorunludur. Devrelerin sayı ve süreleri mutlaka resmi senette de belirtilmesi gerekmektedir. Devre süreleri 60, 40, 15 gün şeklinde gibi değişik olarak da belirlenebilir. Bu durumda büyük onarım için ayrılacak süre dahil, devre toplamlarının bir yılı aşmaması ve devre gün sayısının 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. 3) Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Tasarruf Hakları Devre mülk hakkı tesis edilecek kat irtifakı veya kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler ile müstakil yapıların, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak her türlü devir ve temlike konu edilebileceği gibi, miras hükümlerine göre mirasçıya da intikal eder. 4) Hak Sahiplerinin Dönem Sonunda Bağımsız Bölüm veya Yapıyı Boşaltma Mecburiyetleri Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda, bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltarak yeni hak sahibine teslim etmeye mecburdurlar. Dönem sonunda tahliye edilmediği takdirde, dönem sahiplerinden herhangi birisinin veya yöneticinin tapu kaydı ve sözleşmeyi talebine ekleyerek, İbrazı halinde mahallin en büyük mülki amiri emri ile zabıtaca boşalttırılır. (Madde: 64) 5) Devre Mülk Hakkı Tesisinde Tapu Harcı ve Damga Vergisi Kat Mülkiyeti Kanununun 55. maddesi, yalnız kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasını, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaf tutmuştur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir