TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORUNUN ALINMASI

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORUNUN ALINMASI

Bu düzenlemeden yararlanmak amacıyla taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan 250.000 Amerikan Doları tutarın tespiti için SPK Değerleme Şirketlerinden birine başvurularak Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kabul edilen geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından taşınmazın piyasa değerini gösterir “Taşınmaz Değerleme Raporu” alınmalıdır. SPK uzmanı değerlemeyi yaparken işlemin tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır. 

RECEIVING THE REAL ESTATE APPRAISAL REPORTIn order to benefit from this regulation, an appraisal expert with a valid license approved by the Capital Markets Board should apply to one of the CMB Appraisal Companies to determine the amount of USD 250,000 mentioned in the applications for the acquisition of the immovable through sale, and a “Real Estate Appraisal Report” showing the market value of the immovable property. CMB experts of the Central Bank of Turkey at the date of determination of the valuation process when (CBT) effective exchange rate and / or cross-currency basis.

Properties,sale,turkey,İstanbul,propertyistanbul,property,propertyinturkey,residency,istanbulrealestate,realtyinturkey,realestateturkey,investment,forsaleistanbul,realestate,realtoristanbul,investmentinistanbul,investtoistanbul,realestateinvestor,realestateagent,realestateistanbul,apartmentistanbul,villasistanbul,apartmentturkey,luxuryrealestate,investmentproperty,house,homeforsale,investment,properties,investinturkey,İstanbul,citizenship,turkishcitizenship,citizenshipbyinvestment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir